Zaznacz stronę
IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Tytuł konferencji: „Dialektyka narracji w nauce” PLATFORMA ZOOM, 28.11.2022 roku Kultura jako wyraz ludzkiej natury koduje w sobie pełnię człowieczeństwa. Wynika to z faktu, że kumuluje ona w swej treści to, czego człowiek zwyczajnie potrzebuje. To potrzeba czyni...
III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Tytuł konferencji: „Naturalizm i antynaturalizm nauki”PLATFORMA ZOOM, 25.04.2022 roku Komitet naukowy konferencji: Ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT; Ks. prof. Dariusz Lipiec; dr hab. Jan Wadowski, prof. PWr Organizator: Katedra Nowej Ewangelizacji Papieskiego...
II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Tytuł konferencji: „Deifikacja nauki a sekularyzacja transcendencji” PLATFORMA ZOOM – 27.01.2022 roku P R O G R A M   K O N F E R E N C J I 9:00 – Rozgrzewka techniczna, dr Rafał Szopa 9:15 – 9:30 – Otwarcie konferencji, ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT SESJA...