Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy kontynuuje współpracę z Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej oraz wydziałami Legnickiej Kurii Biskupiej, szczególnie Wydziałem Katechetycznym oraz Wydziałem Duszpasterskim. W ramach tej współpracy Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest współorganizatorem konferencji, szkoleń oraz kursów doskonalących przeznaczonych przede wszystkim dla nauczycieli.

W związku ze zmianą Statutu, Diecezjalne Centrum Edukacyjne od 1 maja 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności zajmuje się internetową sprzedażą książek pozyskanych (w formie darowizny) z księgozbioru dubletów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.

Od 1 listopada 2013 r. Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest zarządcą Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, wyposażonego w sale wielofunkcyjne. W ramach działalności gospodarczej placówka prowadzi wynajem sal na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, oferując również własne usługi gastronomiczne.

zob. www.centrumspotkanjp2.pl

Dofinansowanie organizacji spotkań integracyjnych dla osób starszych w 2017 r.

Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie na mocy decyzji w grudniu 2016 r. przyznała Diecezjalnemu Centrum Edukacyjnemu darowiznę w wyskości 10 000 PLN z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych dla osób starszych w 2017 r. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Dzięki temu wsparciu od początku stycznia do końca czerwca udało się zorganizować 20 takich spotkań w formie czwartkowych balów pt. "Bądź razem z nami!". Współorganizatorem tych dzieł było również Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów działające w Legnicy.

Fundacji KGHM Polska Miedź PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!!!

Modernizacja zaplecza kuchennego Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy

W ramach zadania wzmocniono stropy nad piwnicą, wykonano roboty murarskie, położono tynki i okładziny ścian wewnętrznych, wykonano stolarkę drzwiową, posadzki i podłogi oraz roboty malarskie. Dostarczono i zamontowano dźwigi towarowe, wykonano i zmodernizowano instalacje sanitarne oraz wentylację mechaniczną

Prace modernizacyjne zaplecza kuchennego Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy o całkowitej wartości 349 320,00 zł dofinansowała w formie darowizny w wysokości 100 000,00 zł Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!!!