Stowarzyszenie MIGAJ SERCEM zachęca do udziału w kursie języka migowego dla księży. Kurs ma na celu przygotowanie do celebrowania Mszy świętej z udziałem osób niesłyszących, ale także do zwykłej rozmowy z osobami o różnym uszkodzeniu słuchu.

Kurs jest prowadzony przez Specjalistę od Polskiego Języka Migowego.

Koszt kursu 30-godzinnego z wynajęciem Sali przez Stowarzyszenie dla grupy:

- 10 osób to kwota 300 złotych od osoby;

- 5 osób to kwota 600 złotych od osoby.

Koszt kursu 30-godzinnego z salą u Państwa, do której lektor dojeżdża na zajęcia:

- 10 osób to kwota 200 złotych od osoby;

- 5 osób to kwota 400 złotych od osoby.

Zajęcia mogą być prowadzone w tygodniu lub w weekendy w różnych godzinach.

Serdecznie zapraszamy.

Prezes Stowarzyszenia MIGAJ SERCEM

mgr Katarzyna Matysik

**************

Organizujemy i prowadzimy różne formy doskonalenia: kursy doskonalące, warsztaty metodyczne, szkoleniowe rady pedagogiczne, konferencje szkoleniowe, sesje naukowe i seminaria. Ponadto pomagamy w organizacji olimpiad, konkursów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć. Naszym ideowym celem jest integracja środowiska nauczycielskiego i akademickiego wokół wartości społecznego nauczania Kościoła.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, w skład której wchodzą pracownicy naukowi i wykładowcy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Wyższego Seminarium Duchownego w Legnicy oraz pracownicy innych placówek, z którymi DCE podejmuje współpracę.

Jesteśmy gotowi podjąć się organizacji czy współorganizacji różnych form doskonalenia kierując się postanowieniami naszego statutu. Corocznie jako główny organizator uczestniczymy w kilkunastu kursach, sesjach  czy warsztatach. Szczególną uwagę koncentrujemy na nauczycielach religii, którzy pod auspicjami Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej, pracują na rzecz Diecezji Legnickiej odważnie promując świat wartości chrześcijańskich.