Bale dla Seniorów i nie tylko...

Serdecznie zapraszamy na czwartkowe Bale dla Seniorów. Oczywiście nie są one organizowane jedynie dla Czcigodnych Seniorów. Bale są otwarte. Wejście kosztuje 15 zł od osoby, czyli tak, jak bywało. Gwoli przypomnienia informujemy, że Diecezjalne Centrum Edukacyjne organizuje wspomniane bale wraz z Polskim Stowarzyszeniem Szczęśliwych Emerytów. Odbywają się one w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy.

UWAGA!!! - CO JEST OCZYWISTE! - w okresie Adwentu i Wielkiegi Postu bale nie są organizowane.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!!! Fundacji KGHM Polska Miedź. Otóż...

Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie na mocy decyzji w grudniu 2016 r. przyznała Diecezjalnemu Centrum Edukacyjnemu darowiznę w wyskości 10 000 PLN z przeznaczeniem na organizację spotkań integracyjnych dla osób starszych w 2017 r. w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Dzięki temu wsparciu od początku stycznia do końca czerwca udało się zorganizować 20 takich spotkań w formie czwartkowych bali pt. "Bądź razem z nami!".

Studium św. Hildegardy z Bingen

 

W styczniu 2017 roku w Legnicy ruszyło Studium św. Hildegardy z Bingen (styczeń-czerwiec).

Drugi semestr planowany jest od stycznia 2018 roku.

Organizator:

* Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska

* Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

* Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy (wpis do ewidencji szkół niepublicznych)

 

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej.

 

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i cało­ściowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez Świętą z Bingen duchowości. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna Hildegardy) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy).

 

Terminy zjazdów, jakie już zorganizowano:

28-29 stycznia 2017

18-19 lutego 2017

22-23 kwietnia 2017

20-21 maja 2017

10-11 czerwca

 

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium.

 

Miejsca zajęć:

* Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1)

* Biblioteka im. Jana Pawła II WSD w Legnicy (wejście od ul. Kościuszki 2)

 

Obiekty wyposażone są w sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nowoczesną kuchnię oferującą posiłki orkiszowo-hildegardowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń Polskiego Centrum św. Hildegardy.

 

Zajęcia:

sobota – godz. 9.00 – 17.00

niedziela – godz. 9.00 – 14.00

Przerwy: kawowe i przerwa na obiad (1 godz.). Możliwość wykupienia posiłków orkiszowych.

Plan na niedzielę uwzględnia możliwość uczestnictwa we Mszy św.

Do kadry wykładowców pod kierownictwem Alfredy Walkowskiej – doktor nauk teologicznych, znawczyni dzieła Hildegardowego, autorki programu zdrowia według św. Hildegardy – należą m.in.:

Ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, dyrektor Biblioteki im. Jana Pawła II WSDDL.

Ks. dr Marcin Wiśniewski – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przez 7 lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego, duszpasterz Domu Rekolekcyjnego św. Jana Pawła II pod Górą Krzyża Jubileuszowego.

Ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, biblista.

Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym, biblista, założyciel i dyrektor Studium Turystyki Biblijnej.

Mgr Tomasz Lewandowski – specjalista osteopata; wykładowca na kierunku Fizjoterapia AWFiS w Gdańsku oraz na wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM w Podkowie Leśnej, prowadzi gabinet Terapii Manualnej i Osteopatii w Gdańsku.

 

Zaproszenia do współpracy jako wykładowcy przyjęli również światowej sławy specjaliści dzieła Hildegardowego o różnych specjalizacjach: lekarze, biochemicy, muzycy, artyści, duchowni.

 

Prosimy o dokonanie formalności zgłoszeniowych do dnia 23 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji i kwestionariusze do pobrania na stronie www.hildegarda.pl

Opłata 3500 zł za semestr.

Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce otrzymują 10% zniżki.

Wpłaty za I semestr do dnia 23 stycznia 2017 na konto:

Polskie Centrum św. Hildegardy dr Alfreda Walkowska

pl. kard. S. Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

Nr konta 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990 – w tytule proszę podać imię i nazwisko słuchacza oraz dopisek „Studium św. Hildegardy”