Szanowni Klienci, informujemy, że w dniach 23.07-18.08 br. sklep internetowy jest nieczynny.


Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy z powodu nieuzyskania akredytacji na podstawie przepisów rozdziału 9 ustawy – Prawo oświatowe, w terminie do 31 sierpnia 2019 r. zostało wykreślone z ewidencji niepublicznych placówek doskonalnia nauczycieli, prowadzonej przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.

Po zmianie statutu, która nastąpiła 30.09.2019 r. Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy funkcjonuje jako placówka kulturowo-integracyjna.