Studium św. Hildegardy z Bingen

 

W styczniu 2017 roku w Legnicy rozpoczyna działalność Studium św. Hildegardy z Bingen

Organizator:

* Polskie Centrum św. Hildegardy ® dr Alfreda Walkowska

* Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

* Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy (wpis do ewidencji szkół niepublicznych)

 

Studium kierowane do: kapłanów, osób zakonnych, a także lekarzy, pielęgniarek, terapeutów różnych specjalności, dietetyków, farmaceutów, innych pracowników służby zdrowia oraz osób chcących poznać życie i dzieło św. Hildegardy, a także możliwości praktycznego zastosowania jej nauk w pracy nad poprawą jakości życia, poziomu zdrowia, pogłębienia wiedzy religijnej.

 

Celem Studium jest pełna aplikacja Hildegardowej nauki o człowieku, systemie diagnozowania i cało­ściowego leczenia chorób, z uwzględnieniem promowanej przez Świętą z Bingen duchowości. Ramy programowe obejmują część teoretyczną (filozofia, teologia, medycyna Hildegardy) oraz praktyczną (program zdrowia według św. Hildegardy).

 

Nauka trwa 2 semestry

(po 5 zjazdów weekendowych).

Terminy zjazdów:

28-29 stycznia 2017

18-19 lutego 2017

22-23 kwietnia 2017

20-21 maja 2017

10-11 czerwca

 

Naukę w Studium kończy egzamin wewnętrzny, którego zdanie potwierdzać będzie dokument zaświadczający o ukończeniu Studium.

 

Miejsca zajęć:

* Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy (pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1)

* Biblioteka im. Jana Pawła II WSD w Legnicy (wejście od ul. Kościuszki 2)

 

Obiekty wyposażone są w sale konferencyjne z pełnym wyposażeniem multimedialnym, nowoczesną kuchnię oferującą posiłki orkiszowo-hildegardowe, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń Polskiego Centrum św. Hildegardy.

 

Zajęcia:

sobota – godz. 9.00 – 17.00

niedziela – godz. 9.00 – 14.00

Przerwy: kawowe i przerwa na obiad (1 godz.). Możliwość wykupienia posiłków orkiszowych.

Plan na niedzielę uwzględnia możliwość uczestnictwa we Mszy św.

Do kadry wykładowców pod kierownictwem Alfredy Walkowskiej – doktor nauk teologicznych, znawczyni dzieła Hildegardowego, autorki programu zdrowia według św. Hildegardy – należą m.in.:

Ks. prof. dr hab. Bogusław Drożdż – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji w Instytucie Teologii Pastoralnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, dyrektor Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego, dyrektor Biblioteki im. Jana Pawła II WSDDL.

Ks. dr Marcin Wiśniewski – doktor teologii dogmatycznej, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu, przez 7 lat pełniący posługę egzorcysty diecezjalnego, duszpasterz Domu Rekolekcyjnego św. Jana Pawła II pod Górą Krzyża Jubileuszowego.

Ks. prof. dr hab. Sławomir Stasiak – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, prorektor ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, biblista.

Ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski – profesor nadzwyczajny Papieskiego Wydziału Teologicznego, kierownik Katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym, biblista, założyciel i dyrektor Studium Turystyki Biblijnej.

Mgr Tomasz Lewandowski – specjalista osteopata; wykładowca na kierunku Fizjoterapia AWFiS w Gdańsku oraz na wydziale Medycyny Osteopatycznej PWSM w Podkowie Leśnej, prowadzi gabinet Terapii Manualnej i Osteopatii w Gdańsku.

 

Zaproszenia do współpracy jako wykładowcy przyjęli również światowej sławy specjaliści dzieła Hildegardowego o różnych specjalizacjach: lekarze, biochemicy, muzycy, artyści, duchowni.

 

Prosimy o dokonanie formalności zgłoszeniowych do dnia 23 stycznia 2017 roku.

Więcej informacji i kwestionariusze do pobrania na stronie www.hildegarda.pl

Opłata 3500 zł za semestr.

Członkowie Stowarzyszenia Centrum św. Hildegardy w Polsce otrzymują 10% zniżki.

Wpłaty za I semestr do dnia 23 stycznia 2017 na konto:

Polskie Centrum św. Hildegardy dr Alfreda Walkowska

pl. kard. S. Wyszyńskiego 1, 59-220 Legnica

Nr konta 55 1020 3017 0000 2102 0171 7990 – w tytule proszę podać imię i nazwisko słuchacza oraz dopisek „Studium św. Hildegardy”