PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE W LEGNICY

UWAGA!!!

TRWA REKRUTACJA NA PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE W LEGNICY

 

Jeszcze do 5 października trwa rekrutacja na Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne w Legnicy.

Szczegółowe informacje na plakacie i w załącznikach.

 

Pierwsze spotkanie i zajęcia są zaplanowane w sobotę, 13 października br. w siedzibie Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego w Legnicy.

 

Szczegóły zostaną przekazane zainteresowanym Osobom, które złożyły dokumenty i podanie o przyjęcie na studia.

 

ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor studiów

 

CEL STUDIÓW

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela religii w przedszkolach i szkołach podstawowych (z wyjątkiem szkół specjalnych).
Słuchacze otrzymują indeksy Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Mogą również korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

OPIEKUN NAUKOWY
ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak

DYREKTOR
ks. dr Jarosław Kowalczyk

PROGRAM STUDIÓW
Program studiów spełnia wymogi Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii z dnia 31 maja 2016 roku oraz Uchwały Konferencji Episkopatu Polski w sprawie minimalnych wymogów w kształceniu nauczycieli religii z dnia 7 czerwca 2016 roku.

CZAS TRWANIA
Studia trwają cztery semestry (dwa lata). Zajęcia odbywają się w soboty w Diecezjalnym Centrum Edukacyjnym w Legnicy (Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).

OPŁATY
Opłata wynosi 1550 złotych (za jeden semestr).

REKRUTACJA
WYMAGANE DOKUMENTY

Zobacz link: Otwórz!
– podanie i formularz osobowy (pdf) – prosimy wydrukować dwustronnie,

– życiorys,

– 3 fotografie (podpisane),

– opinia proboszcza miejsca zamieszkania (dodatkowo może być również innego duszpasterza),

metryka chrztu,

– odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej lub zaświadczenie o zaliczeniu 4 roku studiów,

osoby zakonne – zezwolenie od władz kościelnych,

– osoby zamężne (żonate) – świadectwo ślubu kościelnego.

ZAPISY
Zgłoszenia należy kierować do Sekretariatu Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej:
* telefonicznie pod numerem tel. 76/ 72 44 118 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00)
* e-mailowo: katechetyczny@diecezja.legnica.pl
* osobiście (Legnica, ul. Jana Pawła II 1, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).