PERSPEC✝IVA 16: 2017 nr 2 (31)
S ł o w o   w s t ę p n e
 
Pięknie uczy Katechizm Kościoła katolickiego: „Stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz 1,27). Człowiek zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu: został stworzony na „obraz Boży”; w swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny; jest stworzony jako „mężczyzna i kobieta”; Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią” (nr 355).
Z pewnością nie należy tej, tak zacnej, ludzkiej godności roztrwaniać. A dzieje się to wtedy, gdy człowiek zbyt łatwo ucieka od swego wnętrza i nie oglądając Boga w pięknie stworzenia, nad wyraz chętnie oddaje się tylko temu, co zewnętrzne.
Dzisiaj przypisuje się wielką moc temu, co zewnętrzne. Działanie pozorności odczuwa się na każdym kroku. Człowiek co dzień atakowany jest przez tych, którzy myślą za niego, wybierają to, co ich zdaniem jest najstosowniejsze dla jego dobra, skrupulatnie starają się, aby nie doszedł do niego głos jego wnętrza. A nawet on sam woli już opierać się na tym, co widzi, słyszy, czuje, mimo wewnętrznego głosu, dla usłyszenia którego trzeba wysiłku, ponieważ podany jest w tajemnicy zdumienia.
W wichrze blichtrów i siatce banalnych informacji sprzedaje się własną wolność, przyjmując tandetę wyboru. Zewnętrzny obraz, koloryzm jego przekazu staje się najwyższym miernikiem podejmowanych decyzji, przejmowania cudzych myśli, nawet całych ideologii. Hasła: „daj się sprzedać”, „zaprezentuj się najlepiej, jak umiesz”, bo przecież „jak cię widzą, tak cię piszą”, przedkładane są nad „bycie sobą”, a jeszcze bardziej nad „bycie dla drugich”. Czyż struktury grzechu nie są pięknie umalowane, a najwięcej zarabiającymi nie są biznesmeni produkujący narzędzia śmierci?
Nie zewnętrzne dary radują trwale, ale te, które mają źródło w najgłębszych pokładach człowieka. Wnętrze uświęca to, co zewnętrzne na wzór pocisku, który jest słaby bez uderzenia – telum imbelle sine ictu. Wnętrze cieszy tożsamością, zewnętrze trąci sprzedajnością. Decyzja, a tym bardziej wybór jest bezsilny bez autonomii, czyli wewnętrznej wolności, która jest najpiękniejszym odbiciem Boga. Autonomia daje siłę wszelkim działaniom, pod którymi zawsze kryje się intencja, środki oraz siła woli człowieka i społeczności, władzy i instytucji, obyczaju i mody, prawa i moralności. Oby intencja i środki były dobre, a moc woli zawsze zmagazynowana w naczyniach wygranych prób zdobytego doświadczenia.
Zewnętrze aktualizuje dar pochodzący z wnętrza. Ten dar czyni dawcę czystym bądź nieczystym. Niech zatem dobrze słyszalne będą słowa ewangelizujące współczesną kulturę, także kulturę poznania intelektualnego: „Nierozumni! Czyż Stwórca zewnętrznej strony nie uczynił także wnętrza?” (Łk 11,40). Czyż prawdziwa wiara może nie działać przez prawdę i miłość?
 
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2017 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
Artykuły
Ks. Bogusław Drożdż
Nowo ewangelizacyjna pobożność?

Abp Rino Fisichella
La “nuova evangelizzazione”: un locus theologicus per l’insegnamento della teologia?

Mieczysław Kuriański
Feliksa Konecznego (1862-1949) koncepcja cywilizacji a współczesna idea wielokulturowości

Ks. Józef Mandziuk
Prymas Polski August Józef Hlond a Kościół wrocławski

Krzysztof Niewiadomski OFMCap
Cnota pokory w listach św. o. Pio. Refleksja teologiczno-moralna

Lilla Barbara Paszkiewicz
Wierni Testamentowi Polski Walczącej. Represje komunistyczne wobec członków ekspozytury wywiadowczej WiN (kryptonim „Liceum”)

Marzena Rachwalska
Doświadczenie mistyczne Ducha Świętego w życiu św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej

Ks. Sławomir Ropiak
Charakterystyka śpiewów obrzędowych Kościoła domowego na okres zwykły w ciągu roku według bp. Józefa Wysockiego

Mirosław Rucki
„W Chrystusie pozostaję Żydem” – rozwiązanie problemu kulturowego między judaizmem i chrześcijaństwem

Ks. Sławomir Stasiak
„Co ty tu robisz Eliaszu?”. Tekst w kontekście na podstawie analizy

Ks. Adam Szpotański
Pius XI – papież konkordatów

Ks. Ryszard Wołowski
Odpowiedzialność celebransa za piękno liturgii. Możliwość adaptacji po Soborze Watykańskim II

Sylwia Zydek
Reformaci i ich miejsce w historii franciszkanizmu

Marek Żak
Akcenty religijne wydarzeń październikowych 1956 roku w Legnicy


TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Małgorzata Kowalewska
List mnichów hummeńskich do św. Hildegardy – tekst, tłumaczenie, komentarz


RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

- Całość recenzji i omówień -

Andrzej Siemieniewski, Mirosław Kiwka
Języki z ognia. Dar języków w Biblii, historii i we współczesności Kościoła
Wrocław 2017, ss. 224
(Marzena Rachwalska)

Peter Eisner
Krucjata przeciw Hitlerowi
Warszawa 2014, ss. 288
(Ks. Adam Szpotański)

Grażyna Trzaskowska, Ivo Łaborewicz
Listy Michała Wąsowicza do Witolda Suchodolskiego i inne źródła archiwalne 1945-1954. Rzecz o archiwach, archiwistach i archiwaliach na Dolnym Śląsku
Wrocław 2016, ss. 288
(Adriana Merta-Staszczak)

Ks. Józef Mandziuk
Rosja i Rosjanie w XX stuleciu w świetle objawień fatimskich
Warszawa 2017, ss. 357
(Mieczysław Kuriański)

Robert Klementowski
Zgorzelecka bezpieka 1945-1990
Wrocław 2014, ss. 327
(Ks. Adam Szpotański)

Sprawozdanie z II Sympozjum Katechetycznego
pt. Idźmy naprzód z nadzieją (Legnica, 18 marca 2017 r.)
(Ks. Jarosław Kowalczyk)
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.