PERSPEC✝IVA 18: 2019 nr 1 (34)


SŁOWO WSTĘPNE
 
          Problemem było i chyba zawsze będzie mówienie o trudnych sprawach w prosty sposób. Fakt istnienia złożonych spraw jest bezsprzeczny i nieważne, czy są one trudne same z siebie, czy też trudność wynika z zagmatwanego ich przedstawiania bądź przeżywania. Jeżeli ktoś mówi, że ma problem, to ten problem istnieje – nawet wtedy, gdy istnieje wyłącznie dla tej konkretnej osoby.
          Jak rozwiązywać problemy, czyli jak je rozkładać na sprawy prostsze, aby dojść do kwestii tak prostych, że rozwiąże się je metodą tak – nie albo, jak chcą niektórzy, metodą zero-jedynkową.
          Są różne metody rozwiązywania spraw. Pierwsza mówi, że wszelkie sprawy trzeba sprowadzać do poziomu bazowego, na którym dotyka się oczywistości uzasadniającej samą siebie. Druga metoda podpowie, że wszystkie problemy trzeba cierpliwie wpisywać w pewne znane już systemy przekonań, które wzajemnie się uzasadniają. Wstawiony w ten system problem znajdzie rozwiązanie, bo w nim nie ma spraw wzajemnie się nieuzasadniających. Czy te dwie metody (fundacjonistów i koherentystów) są wystarczające? Kontekstualiści twierdzą, że jest trzecia metoda. Uważają oni, że „[...] pewne przekonania są bazowe w jednym kontekście, a w innych kontekstach te same przekonania wymagają uzasadnienia” (zob. P. Bauman. Kontekstualizm. W: Powszechna encyklopedia filozofii. T. 5 s. 826).
          Bądź tu mądry, i pisz wiersze!
* * *

          Jaką metodę wyjaśniania spraw zawiłych stosuje papież Franciszek? Wydaje się, że korzysta z każdej po trosze. Ale zdecydowanie dodaje coś zasadniczego. Zauważa, co widać choćby w ostatniej adhortacji Christus vivit, że w każdą ludzką sprawę wchodzi Bóg ze swoim orędziem; wchodzi w historię człowieka i tworzy z niej historię zbawczą; tka niepowtarzalnie piękny kobierzec osobistego spotkania Boga z człowiekiem, przy czym odwrotna strona tego kobierca wygląda „[...] na zagmatwaną i pełną posplatanych bezładnie nici, którymi są różne wydarzenia z naszego życia. I być może – kontynuuje papież – na tej stronie się koncentrujemy, gdy tkwimy w zwątpieniu. Ale właściwa strona tego kobierca przedstawia wspaniałą opowieść i Bóg widzi właśnie tę stronę” (Papież Franciszek i przyjaciele. Dzielenie się mądrością czasu. Kraków 2018; zob. Christus vivit pkt 198).
 
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 29 czerwca 2019 r.,
w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, głównych patronów diecezji legnickiej 

ARTYKUŁY


Ks. Grzegorz Basara
ANTROPOLOGICZNO-MORALNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA ŹRÓDEŁ ENERGII

Ks. Bogusław Drożdż
OD OSOBY DO PLURALIZMU SPOŁECZNEGO. WARSZTAT FILOZOFICZNO-SPOŁECZNY

O. Tomasz Grabiec
KULTUROWE IMPERATYWY SPRZECIWIAJĄCE SIĘCHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIZJI MAŁŻEŃSTWA

Marek Janik
BOSKIE ATRYBUTYZAWARTE W SYMBOLU WĘŻA Z RDZ 3

S. Marta Komborska
EXODUS SŁUŻEBNICZEK STAROWIEJSKICHZ KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICHW LATACH 1939-1957

Dawid Kopa
TERYTORIUM MANIOWSKIEJAKO UPOSAŻENIEKSIĘŻNYCH ŚWIDNICKICH I JAWORSKICH

Ks. Paweł Kotkowski
MISTERIUM PASCHALNEW CZWARTEJ MODLITWIE EUCHARYSTYCZNEJ

Ks. Zdzisław Lec
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. STANISŁAWA I ŚW. WACŁAWAW ŚWIDNICY POD DUSZPASTERSKĄ OPIEKĄ JEZUITÓW W LATACH 1662-1776

Ks. Józef Mandziuk
ZAKONY ŻEŃSKIE NA ŚLĄSKUW ŚREDNIOWIECZU

Ks. Joachim Nowak
TOD ALS NATURALES UND PERSONALES GESCHEHENBEI KARL RAHNER

Mariusz Orłowski
DZIAŁALNOŚĆ DUSZPASTERSKA, KULTURALNA I EKUMENICZNA LUBELSKIEJ WSPÓLNOTY METODYSTYCZNEJ W LATACH 1953-2018

Mirosław Rucki
SAMOWYCHOWANIE W KRYZYSIE:PROPOZYCJA DLA RUCHU WIERNYCH SERC

Ks. Łukasz Zawidzki
ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ KSIĘDZA WALENTEGO ŚMIGIELSKIEGO (1849-1906)TEKSTY ŹRÓDŁOWE

Ks. Adam Szpotański
STUDIUM WYBRANYCH DOKUMENTÓW PAŃSTWOWEGO URZĘDU REPATRIACYJNEGO W ZGORZELCU DOTYCZĄCYCH WYSIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ W OKRESIE 1945-1947
RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA

- Całość recenzji i omówień -
 
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.