PERSPEC✝IVA 14: 2015 nr 2 (27)

Wprowadzenie Redaktora

      Papież Franciszek, ogłaszając 11 kwietnia 2015 r. bullę Misericordiae vultus (Oblicze miłosierdzia), zapowiedział, że Kościół na całym świecie będzie przeżywał Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W tym dokumencie czytamy m.in.:

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, pogody i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech (2).

     Wszyscy potrzebujemy miłosierdzia, ponieważ tzw. moc ludzka w rzeczywistości jest niemocą; a światło rozumu z nas wychodzące tak naprawdę jest kłębowiskiem naszych pysznych myśli z jasnością pokornej Wszechmocy. Potrzebujemy miłosierdzia, aby okiełznać, na ile się uda, to wszystko, co tak dumnie określamy potrzebą formacji i wskazujemy ją jako lekarstwo dla słabujących, nie przyznając przy tym, że sami stawiamy siebie poza jej oddziaływaniem. Dotyczy to formacji tak istotnej, jak duchowa, która oczyszcza nas z bałwochwalstwa. Jest ważna również formacja doktrynalna. Ileż ignorancji w sobie nosimy. Prawdy wiary niby znamy, ale czyż nie pobieżnie, skrótowo, bez umiejętności zajęcia niekiedy tak bardzo potrzebnej apologetycznej postawy? A formacja intelektualna! Co z nią? Ona szczególnie domaga się warsztatów, studiów, uczestniczenia w polemice. Jakim sposobem zagospodarować to, co łapczywie wychwytujemy pamięcią i lokujemy w wyobraźni, jeśli nie narzędziami intelektualnymi: logicznością, wnioskowaniem, przyczynowością, kontekstowością. Ta formacja jest nadzwyczaj potrzebna. Jest świetnie, jeśli staje się codzienną zabawą, wtedy też wpisuje się w rozumienie tego, co kryje się pod wyrażeniem budowania odpowiedzialności. Jest jeszcze formacja psychiczna. Jej swoistym atrybutem jest zadomowienie emocji i uczuć. To ona wiąże ślubne kokardy aprobaty lub żałobne wstęgi dezaprobaty. W ścisłym sensie, wbrew "nowatorskim" poglądom, nie można jej wychować. Trzeba ją bezwzględnie otoczyć innymi rodzajami formacji, o których mówimy. I wreszcie ta formacja, która jest najważniejsza. Chodzi o formację moralną, której istotą jest nabywanie cnoty przez sekwencję dobrych wyborów, a pozbywanie się wad, które formują złe decyzje. 
     Na każdym etapie formacji potrzebujemy miłosierdzia, które z jednej strony ukazuje nam uśmiech kochającego Boga, a z drugiej przebaczenie, niejako wymykające się - dzięki Chrystusowi - zawsze słusznej sprawiedliwości. Tak, potrzebujemy miłosierdzia! 
     W ciągłości wspomnianego Jubileuszu prezentujemy następny numer czasopisma "Perspectiva". Liczymy, że posiadacz tego egzemplarza stanie się jego czcigodnym Czytelnikiem. Jeśli tak będzie, to Bogu dzięki! Widać warto było się starać, aby nasze "Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne" ujrzały drogą publikacji światło dnia dzisiejszego.
Ks. Bogusław Drożdż
Redaktor naczelny

Legnica, 8 grudnia 2015 r., w uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
 

Artykuły

Ks. Bogusław Drożdż 
Pastoralny model kultury. Warsztatowe przypomnienie zrębów cywilizacji miłości

Marek Janik 
Interakcja czy jednostronne oddziaływanie? Wpływ perski na biblijną koncepcję złego ducha Asmodeusza

Bp Zbigniew Kiernikowski 
In difesa dell`identitŕ della vita cristiana (Col 2,6-23)

Ks. Jarosław Kowalczyk 
Troska o katechezę we wskazaniach I Synodu Diecezji Legnickiej

Piotr Liszka CMF 
Znaczenie formy literackiej zwanej baśnią w teologii dla ukazywania istotnych wartości humanistycznych

Katarzyna Maler 
Dzieje gimnazjum w Głubczycach na Opolszczyźnie 1752-1945

Arkadiusz Maślach 
Katolicki uczony – osoba i dokonania Feliksa Konecznego

Paulina Nicko 
Społeczeństwo żydowskie kolonii na Elefantynie w okresie pierwszego panowania Persów (525-399 p.n.e.)

Marta Noga 
Współczesna obowiązywalność zakazu czynienia wizerunków

Dominik Stachulec 
Teologiczny wymiar antyfon uroczystości Objawienia Pańskiego w Mszale rzymskim Pawła VI

Katarzyna Śliwak 
Działania oświatowe Urzędu Oświaty generała Hallera w rządzie na uchodźstwie w latach 1939-1941 we wspomnieniach biskupa Józefa Gawliny

Urszula Świderska-Włodarczyk 
Wzorzec czy antywzorzec dworzanina w Polsce przełomu średniowiecza i czasów nowożytnych

Ks. Bogusław Wolański 
Konieczność i sposoby formacji członków parafialnych rad duszpasterskich

Anna Zellma 
Wiedza o kulturze w nauczaniu religii (przyczynek do dyskusji)


Teksty źródłowe

Kazimiera Jaworska
Strategia Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej wobec Kościoła katolickiego w roku obchodów Milenium Chrztu Polski

Ks. Stanisław Zaremba 
Listy Franciszka Jakubowskiego do ojca Marcina Czermińskiego

Marek Żak 
Spór o świątynię. O losach kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy po II wojnie światowej


Recenzje i omówienia


Sławomir Zatwardnicki
Elementarz katolika
(Ks. Bogusław Drożdż)

Humanism in Economics and Business: Perspectives of the Catholic Social Tradition
Edited by Domčnec Melé, Martin Schlag
(Jarosław Sempryk)

Stanisław Bazyliński
Il giusto affronta l'ingiustizia. Studio di un tema salmico
(Ks. Mariusz Rosik)

Ks. Józef Mandziuk
Kazania
(Gustaw Ostasz)

Media w duszpasterstwie
Red. Monika Przybysz, ks. Tomasz Wielebski
(Ks. Bogusław Drożdż)

Misyjne zbliżenia. Świat oczami misjonarzy
Red. Joanna Przypolska, Anna Sobiech
(Ks. Bogdan Michalski)

Czesław S. Bartnik
Negowanie zła przez wolność
(Ks. Bogusław Drożdż)

Ks. Jan Kalniuk
Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologiczno-moralny
(Ks. Tadeusz Reroń)

Wartości w biznesie
Red. ks. Piotr Mrzygłód, ks. Grzegorz Sokołowski
(Ks. Bogusław Drożdż)

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Dyrektorów
Wydziałów Katechetycznych (Szklarska Poręba, 10-12 czerwca 2015 r.)
(Ks. Jarosław Kowalczyk)

Noty o autorach

Drożdż Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia pastoralna), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Nowej Ewangelizacji Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Janik Marek
doktor nauk teologicznych (teologia biblijna), funkcjonariusz Policji.

Jaworska Kazimiera
doktor habilitowany nauk humanistycznych (historia), profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, kierownik Katedry Historii Wychowania Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Kiernikowski Zbigniew
biskup diecezji legnickiej, profesor doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia biblijna).

Kowalczyk Jarosław
kapłan diecezji legnickiej, doktor nauk teologicznych (teologia katechetyczna), adiunkt Katedry Katechetyki Instytutu Teologii Pastoralnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Lis Tomasz Jacek
absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Liszka Piotr
klaretyn (CMF), profesor doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia dogmatyczna), kierownik Katedry Eklezjologii i Sakramentologii Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Maler Katarzyna
doktor nauk humanistycznych (historia), nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.

Maślach Arkadiusz
absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie.

Nicko Paulina
doktorantka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Noga Marta
doktorantka Instytutu Teologii Duchowości Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Stachulec Dominik
doktorant Katedry Teologii Pastoralnej, Liturgiki, Homiletyki i Katechetyki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Śliwak Katarzyna
doktorantka Instytutu Historycznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Świderska-Włodarczyk Urszula
doktor habilitowany nauk humanistycznych (historia), profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wolański Bogusław
kapłan diecezji legnickiej, doktor nauk teologicznych (teologia pastoralna), adiunkt Katedry Nowej Ewangelizacji Instytutu Pastoralnego Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Zellma Anna
profesor doktor habilitowany nauk teologicznych (teologia katechetyczna), kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Katechetyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Żak Marek
doktorant Instytutu Historycznego Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.