Recenzenci - Reviewers

RECENZENCI
REVIEWERS
 
Półrocznik 12:2013 nr 2
ks. dr hab. Marek Fiałkowski OFMConv. – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
ks. dr hab. Dariusz Lipiec – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
prof. dr hab. Wojciech Okrasiński – Politechnika Wrocławska, Wrocław
ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki – Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań
ks. prof. Wiesław Przygoda – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek – Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego, Warszawa
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk – Katholische Universität Eichstätt, Niemcy

Półrocznik 12:2013 nr 1
prof. Jan Boć (Uniwersytet Wrocławski)
ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr. (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
ks. dr hab. Bogusław Konopka (Ziębice)
ks. dr hab. Dariusz Lipiec (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
ks. prof. UKSW dr hab. Edmund Robek SAC (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego, Warszawa)
o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław)

Półrocznik 11:2012 nr 2
prof. dr hab. Wiesław Bokajło (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Kazimiera Jaworska (PWSZ Legnica)
ks. prof. UAM dr hab. Adam Przybecki (Poznań)
ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda (Lublin)
bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski (PWT Wrocław)
prof. IH PAN dr hab. Izabela Skierska (Warszawa)
o. dr hab. Jerzy Tupikowski CMF (PWT Wrocław)
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Pullenreuth – Niemcy)
ks. prof. Josef Weissmayer (Wiedeń – Austria)
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz (PWT Wrocław)

Półrocznik 11:2012 nr 1
ks. prof. UKSW Wojciech Góralski (Warszawa)
dr hab. Kazimiera Jaworska (PWSZ – Legnica)
ks. dr hab. Jerzy Kostorz (UO – Opole)
ks. dr hab. Dariusz Lipiec (KUL – Lublin)
ks. prof. UAM Adam Przybecki (Poznań)
ks. prof. KUL Wiesław Przygoda (Lublin)
ks. prof. dr hab. Roman Rogowski (PWT – Wrocław)
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Pullenreuth – Niemcy)

Półrocznik 10:2011 nr 2
ks. prof. PWT Stanisław Araszczuk (Wrocław)
ks. prof. UKSW Wojciech Góralski (Warszawa)
dr hab. Kazimiera Jaworska (PWSZ – Legnica)
ks. prof. Stanisław Kulpaczyński (KUL – Lublin)
ks. prof. UAM Adam Przybecki (Poznań)
ks. prof. KUL Wiesław Przygoda (Lublin)
ks. prof. UPJPII Józef Stala (Kraków – Tarnów)
ks. dr hab. Zbigniew Waleszczuk (Pullenreuth – Niemcy)
ks. prof. Włodzimierz Wołyniec (PWT – Wrocław)

Półrocznik 10:2011 nr 1
dr hab. Kazimiera Jaworska (PWSZ – Legnica)
ks. prof. PWT dr hab. Jerzy Machnacz (Wrocław)
ks. prof. dr hab. Piotr Nitecki (PWT – Wrocław)
ks. prof. UAM dr. hab. Adam Przybecki (Poznań)
ks. prof. KUL dr hab. Wiesław Przygoda (Lublin)
ks. prof. UPJPII dr hab. Józef Stala (Kraków)

Uwaga!
Listy recenzentów półroczników wcześniejszych znajdują się w publikacjach wersji papierowej.
© 2016 Publikacje objęte są prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie informacji w nich zawartych bez zgody autora zabronione.