Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy kontynuuje współpracę z Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej oraz wydziałami Legnickiej Kurii Biskupiej, szczególnie Wydziałem Katechetycznym oraz Wydziałem Duszpasterskim. W ramach tej współpracy Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest współorganizatorem konferencji, szkoleń oraz kursów doskonalących przeznaczonych przede wszystkim dla nauczycieli.

W związku ze zmianą Statutu, Diecezjalne Centrum Edukacyjne od 1 maja 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności zajmuje się internetową sprzedażą książek pozyskanych (w formie darowizny) z księgozbioru dubletów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.

Od 1 listopada 2013 r. Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest zarządcą Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, wyposażonego w sale wielofunkcyjne. W ramach działalności gospodarczej placówka prowadzi wynajem sal na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, oferując również własne usługi gastronomiczne – zob. www.centrumspotkanjp2.pl

Modernizacja zaplecza kuchennego Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy

W ramach zadania wzmocniono stropy nad piwnicą, wykonano roboty murarskie, położono tynki i okładziny ścian wewnętrznych, wykonano stolarkę drzwiową, posadzki i podłogi oraz roboty malarskie. Dostarczono i zamontowano dźwigi towarowe, wykonano i zmodernizowano instalacje sanitarne oraz wentylację mechaniczną.

Prace modernizacyjne zaplecza kuchennego Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy o całkowitej wartości 349 320,00 zł dofinansowała w formie darowizny w wysokości 100 000,00 zł Fundacja KGHM Polska Miedź w Lubinie.

PIĘKNIE DZIĘKUJEMY!!!

Zakończyliśmy pierwszy rok spotkań w ramach Studium kultury życia według św. Hildegardy VIRIDITAS. Nasze comiesięczne spotkania odbywały od listopada 2014 r. do czerwca 2015 r. W październiku 2015 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Świętej Hildegardy zorganizowany w Legnicy przez Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce, Polskie Centrum św. Hildegardy oraz Diecezjalne Centrum Edukacyjne Diecezji Legnickiej. Mając na uwadze dochodzące do nas prośby, od października 2016 r. powrócimy do naszego Studium kultury życia według św. Hildegardy. Z pewnością zmienimy nieco formułę. Myślimy nawet o telekonferencjach.

Dotychczasowe nasze Studium kultury życia według św. Hildegardy VIRIDITAS kierowało się następującymi założeniami:

Jakie są cele Studium?

(1) Dokładniej przyjrzeć się swojemu życiu.

(2) Zobaczyć w Bogu kochającego Ojca.

(3) Pogłębić wiedzę religijną.

(4) Poznać naukę społeczną Kościoła.

(5) Lepiej zadbać o swoje zdrowie.

(6) Zachwycić się Biblią.

(7) Dotknąć twarzy prawdziwej kultury.

(8) Zaprzyjaźnić się ze św. Hildegardą.

(9) Otworzyć umysł na dobrą książkę i film.

(10) Spożyć dobry hildegardowy posiłek.

 Jak studiowaliśmy?

Jedna sobota w miesiącu.

Uczyliśmy się pilnie w godzinach od 10.00 do 13.30

Oferowaliśmy wykłady, warsztaty i tematyczne debaty.

Zapraszaliśmy na przerwę kawową oraz obiad.

Gdzie odbywały się spotkania?

Centrum Spotkań im. Jana Pawła II, pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1, Legnica.

Co należało zrobić?

Zgłosić telefonicznie swój udział.

W miarę możliwości uczestniczyć systematycznie w spotkaniach.

Wygospodarować 30 zł na każde sobotnie spotkanie.

Organizatorzy:

Diecezjalne Centrum Edukacyjne

www.centrum.diecezja.legnica.pl

tel.: 76 7244157

e-mail: centrum@diecezja.legnica.pl

 

Polskie Centrum św. Hildegardy z Bingen

Stowarzyszenie Centrum św. Hildegardy w Polsce

www.hildegarda.pl

tel.: 76 8546486

e-mail: orkisz@hildegarda.pl