Zaznacz stronę
O nas

Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy kontynuuje współpracę z Biblioteką Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej oraz wydziałami Legnickiej Kurii Biskupiej, szczególnie Wydziałem Katechetycznym oraz Wydziałem Duszpasterskim. W ramach tej współpracy Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest współorganizatorem konferencji, szkoleń oraz kursów doskonalących przeznaczonych przede wszystkim dla nauczycieli.

W związku ze zmianą Statutu, Diecezjalne Centrum Edukacyjne od 1 maja 2013 roku prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności zajmuje się internetową sprzedażą książek pozyskanych (w formie darowizny) z księgozbioru dubletów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego.

Od 1 listopada 2013 r. Diecezjalne Centrum Edukacyjne jest zarządcą Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy, wyposażonego w sale wielofunkcyjne. W ramach działalności gospodarczej placówka prowadzi wynajem sal na różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, oferując również własne usługi gastronomiczne.
zob. www.centrumspotkanjp2.pl
Dofinansowanie organizacji spotkań integracyjnych dla osób starszych w 2017 r.