Zaznacz stronę
Wydawnictwo

W ramach działalności wydawniczej przygotowujemy do druku czasopisma („Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, „Legnickie Wiadomości Diecezjalne”, „Społeczeństwo. Studia, prace badawcze i dokumenty z zakresu nauki społecznej Kościoła”) oraz książki. Chlubimy się szczególnie serią książkową: „Biblioteka Diecezji Legnickiej”, liczącą obecnie 85 publikacji.