Święty Jan Paweł II pośród nas

N20

Nowe

Zebrał i opracował

Stanisław Andrzej Potycz

Więcej szczegółów

20,00 zł

Więcej informacji

Bardzo dobrze się stało, że Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90 w Legnicy swoje 25-lecie działalności w Diecezji Legnickiej zaznacza publikacją Święty Jan Paweł II pośród nas. Książka ta jest wymownym świadectwem aktywności ludzi świeckich, którzy poprzez długoletnie zaangażowanie w Duszpasterstwie wnosili swój istotny oraz wymierny wkład w promocję chrześcijańskiej kultury. Z szacunkiem i podziwem odnoszę się do Pana mecenasa Stanisława Andrzeja Potycza, który nie tylko opracował zamieszczone w tej książce artykuły, ale nade wszystko sprawił, że ich Autorzy chętnie wygłaszali swoje wykłady czy prelekcje podczas comiesięcznie organizowanych modlitewno-formacyjnych spotkań.

Wiem, że owych spotkań odbyło się już 275 i każde z nich zostało skrzętnie odnotowane w kronice wydarzeń Duszpasterstwa. Wiem także, że wygłoszone podczas tych spotkań wykłady są złożone w archiwum Kapituły Duszpasterstwa. Niektóre z nich już zostały opublikowane, liczne wprost zostały elektronicznie zapisane i obecnie są udostępniane na stronach internetowych. Bogactwo tej książki stanowią artykuły poświęcone Wielkiemu Polakowi Świętemu Janowi Pawłowi II. Wiele one mówią o nauczycielskim przesłaniu papieskim. Mówią one także o silnych związkach emocjonalnych konkretnych Autorów z Osobą Papieża.

Wraz z gratulacjami wobec Redaktora tej publikacji, wyrażam również serdeczną wdzięczność wszystkim Osobom dotychczas angażującym się w Duszpasterstwo Ludzi Pracy ’90. Liczę, że Wasza praca apostolska będzie nadal gorliwa, a jej owoce w przyszłości będą jeszcze obfitsze, czego życzę i czemu z serca błogosławię.

Bp Zbigniew Kiernikowski

BISKUP LEGNICKI